Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

NNW przedszkolaka, ucznia, studenta – Kraków

Dla kogo jest ubezpieczenie NNW Ucznia?


Ubezpieczenie NNW indywidualne czy grupowe? Teraz masz wybór! NNW Pakiet dla Ucznia to uniwersalne i nowatorskie ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat. Pakiet dla Ucznia, z szerokim wachlarzem usług assistance zabezpieczy twoje dziecko na cały rok. Jest to alternatywa dla ubezpieczeń NNW oferowanych przez placówki oświatowe. Nadal istnieje jednak możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenia NNW przez placówki oświatowe w ramach oferty Warta NNW. Poniżej znajdziecie Państwo również informacje o ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży przygotowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia


Możesz zdecydować jaki ma być zakres ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka. Elastyczny pakiet NNW dla Ucznia w całości zastąpi każde NNW grupowe oferowane przez szkołę. Ochrona na 12 miesięcy , na terenie całego świata, w szkole i poza nią.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:
• śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru,
• trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru,
• jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia,
• jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu,
• zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe opcje


Ubezpieczenie NNW szkolne może zostać rozszerzone o liczne klauzule dodatkowe, zgodnie z potrzebami i preferancjami danej placówki oświatowej:
• zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
• jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
• zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy, która nastąpiła w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
• zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego – zwrot kosztów poniesionych na środki ortopedyczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
• zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
• jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
• OC dyrektora oraz personelu placówki oświatowej,
• odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni.

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia NNW zachęcamy kontaktu z naszą agencją. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i przedstawimy zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00