Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

OC turystyczne – Kraków

Ubezpieczenie OC turystyczne – co to takiego?


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie wypoczynkowym daje ochronę nam i naszemu portfelowi. W razie gdy będziemy (my albo nasi podopieczni) nieumyślnymi sprawcami jakiegoś wypadku na osobie trzeciej lub zniszczymy jej mienie, to ewentualne odszkodowanie (o takie może ubiegać się poszkodowany w sądzie) zapłaci za nas ubezpieczyciel – oczywiście do wybranej sumy gwarantowanej.

Podróżne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pomoże naprawić wyrządzone przez nas szkody podczas urlopu, jeśli poszkodowaną stroną jest osoba trzecia. Ubezpieczenie zadziała w przypadku gdy nieumyślnie: wpadniesz na stoku na innego narciarza lub potrącisz kogoś jadąc na rowerze. Jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana doznałaby złamania nogi oraz konieczności wizyty w szpitalu tej osoby, będziesz odpowiedzialny za pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy np.:
• Jadąc rowerem spowodujesz wypadek, w którym osoba trzecia dozna szkody
• Podczas pobytu w hotelu zniszczysz telewizor w pokoju lub zachlapiesz napojem ściany
• Twoje dzieci zniszczą cudze mienie

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:
• Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ciebie
• Pokrycie szkód wyrządzonych przez Twoje dzieci

Co w ramach OC?


Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń turystycznych, żeby wiedzieć co dokładnie oferuje konkretna polisa, należy przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać OWU. Zawarte są w nim też zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, czyli sytuacje w których TU nie wypłaci odszkodowania.

Przykładowe wyłączenia OC w ubezpieczeniu turystycznym:
• Szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie bliskiej lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność;
• Szkody wynikające z posiadania, kierowania, używania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i wodnych;
• Szkody wynikające z wykonywania swojego zawodu, pracy za granicą lub prowadzenia działalności mającej na celu wypracowanie zysku;
• Roszczenia wynikłe z przeniesienia choroby na inną osobę;
• Szkody wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem;
• Szkody w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej.

Warto też zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia uwzględnioną w umowie. W niektórych sytuacjach 10 tys. zł może okazać się niewystarczające. Wybierając ubezpieczenie turystyczne wraz z OC warto porównać kilka ofert i zdecydować się na tę, która najlepiej spełnia oczekiwania.

Spokojna głowa podczas urlopu


Czasem wystarczy chwila nieuwagi, abyśmy uszkodzili czyjś sprzęt narciarski, rower czy aparat fotograficzny jak i wyrządzili komuś szkodę na zdrowiu. Dlatego Zapewnij sobie pełne wsparcie podczas wypoczynku i postaw na OC w życiu prywatnym. Niech nic nie przeszkodzi Ci w wypoczynku!
Serdecznie zapraszamy do KARISTO!
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00