Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

OC zarządcy nieruchomości – Kraków

Dla kogo jest ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?


Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomością, a więc jest to ochrona finansowa na wypadek odszkodowania dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania nieruchomościami, wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC Zarządcy


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.
To ubezpieczenie, które zawiera się na okres 12-tu miesięcy.

Sumy gwarancyjne


Suma gwarancyjna:
• Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
• Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta

Wyłączenia


W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub może zostać ograniczona. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej.

Można to sprawdzić tu:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Przepisy ustalają przedmiot ubezpieczenia, jego zakres oraz minimalną sumę gwarancyjną. Brak odpowiedniej polisy może skutkować wypowiedzeniem umowy o zarządzaniu i karą w wysokości do 40 000 zł.


W celu wystawienia oferty, które sprostają potrzebom państwa, zachęcamy do kontaktu z KARISTO!
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00