Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

OC zawodu – Kraków

OC z tytułu wykonywania zawodu


OC z tytułu wykonywania zawodu chroni przede wszystkim przed konsekwencjami działań / decyzji podejmowanych w pracy i w wyniku prowadzonej działalności. Zakres ubezpieczenia zależy od wykonywanego zawodu oraz ryzyk, które obejmuje polisa. Ubezpieczenie OC zawodowe może pokrywać np. koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia, procesów sądowych, czy błędów popełnionych podczas wykonywania zawodu / pracy.

Ubezpieczenie OC mogą wykupić również firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na podstawie umowy o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenia. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia OC zawodowego. Niekiedy pewne zawody bądź pewne stanowiska wymagają ubezpieczenia OC dla wykonywanych czynności zawodowych.

art. 119 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności finansowej, do wysokości trzymiesięcznego za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych. wynagrodzenia pracownika chroni Ubezpieczenie OC pracownika chroni przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nieumyślną szkodą.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?


Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe tylko dla wybranych grup zawodowych. Ten obowiązek regulują rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC mają grupy zawodowe, które wymagają odpowiedniej specjalizacji, lecz nieprawidłowe wykonanie tychże obowiązków może narazić klientów na poważną szkodę a także poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Do tych zawodów zalicza się:
● radców prawnych
● adwokatów
● lekarzy
● zarządców nieruchomości
● księgowych
● notariuszy
● komorników sądowych
● agentów ubezpieczeniowych

Zakres ochrony


Obszar odpowiedzialności ubezpieczeniowej OC zawodowego jest taki sam we wszystkich towarzystwach, gdyż oparty jest o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.
Osoby zainteresowane podwyższeniem sumy ubezpieczeniowej muszą dokupić dodatkowym dobrowolne ubezpieczenie.

KARISTO UBEZPIECZENIA Posiada dla Państwa szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla osób prowadzących działalność leczniczą. Ponadto także podmioty wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również mogą skorzystać z ochrony OC zawodowego.

Ubezpieczenie dla innych zawodów


Nieobowiązkowym ubezpieczeniem OC zawodu mogą być objęte podmioty wykonujące inne zawody. Praca wychowawców, nauczycieli na obozach turystyki górskiej wiąże się z dużą odpowiedzialnością za swoich podopiecznych. Nietrudno jest przewidzieć sytuację w której któryś z uczniów podczas wycieczki wyrządzi sobie krzywdę, a nauczyciele zostaną posądzeni o niedopilnowanie. Na wypadek takich zdarzeń warto mieć przy sobie właśnie taką ochronę.

Warunkiem wykupienia ubezpieczenia OC zawodowego klienta jest posiadanie uprawnienia zawodowego, jeśli wymagane są przepisami prawa. W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych – musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe– poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów, praktyk zawodowych, czy studiów.

Drogi pracowniku. Warto pomyśleć o swojej zawodowej ochronie.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00