Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

Ubezpieczenie domku letniskowego – Kraków

Dlaczego domek letniskowy warto ubezpieczeczyć?


Dom letniskowy to nieruchomość dla której warto przypisać ochronę całoroczną.
Co prawda z takiego domku korzysta się w okresowo, natomiast w ciągu całego roku domek narażony jest na zdarzenia losowe.
W tego typu nieruchomościach również mogą przydarzyć się niespodziewane sytuacje, a życie często pokazuje nam że staje się to głównie podczas Twojej nieobecności.

Jak odróżnić domek letniskowy od innych nieruchomości?


Jeśli chodzi o prawo budowlane trudno znaleźć dokładnego sformułowanego zdefiniowania domu letniskowego. Z wyszczególnionych zapisów można dowiedzieć się, że jest to nieruchomość przeznaczona do czasowego zamieszkania np. w okresie letnim, zimowym trwale związaną z gruntem.

Takie Budynki inaczej można określić jako budynki przeznaczone do rekreacji indywidualnej. Aby ubezpieczyć taki domek letniskowy, musi on spełniać kilka warunków:
● musi znajdować się tylko jeden budynek letniskowy na terenie 500 m2
● powinien być bez poddasza
● powinien mieć jeden poziom
● jego maksymalna powierzchnia nie może przekaczać 35m2
● powinien być wolnostojący

Nie musimy starać się o zgodę na bydowę takiego domku, aby on powstał, lecz po jego ukończeniu, zgodnie z prawem mamy obowiązek zgłosić jego powstanie. Jego lokalizacja natomiast może znajdować się gdziekolwiek. Takim miejscem może być na przykład: działka obok domu rodzinnego, nad jeziorem, w lesie. Jeśli chodzi o polisowanie takiego domku, miejsce położenia odgrywania większe znaczenie.

Co ubezpieczamy w domku letniskowym


Ubezpieczenie domku letniskowego chroni tak jak w ubezpieczeniu domu, nieruchomości w budowie głównie mury oraz stałe elementy, a więc:
● jego fundament,
● pokrycie dachowe,
● ściany,
● parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
● wszelkie instalacje: cieplna, odgromowa, gazowa, wodociągowa, grzewcza, kanalizacyjna,
● podłogę,
● urządzenia techniczne które na stałe są zainstalowane wewnątrz domku, a więc takie, których nie da się odłączyć bez użycia narzędzi,
● piece, kotły i kominy,
● kontakty, włączniki, czujniki

Elementy takie jak: ceramiczna umywalka, szyby drzwiowe i okienne, lustra stałe, szyba od piekarnika i kominka, osłony kabiny prysznicowej, można doubezpieczyć jako dodatkowy produkt od elementów szklanych w budynku.

Przed czym chroni ubezpieczenie?


Ochrona obejmuje takie zdarzenia losowe jak np.:
● pożar,
● zerwanie dachu,
● uderzenie pioruna,
● eksplozja bądź implozja,
● silny wiatr,
● upadek drzew,
● zalanie,
● deszcz nawalny,
● dym i sadza,
● osuwanie się ziemi,
● uderzenie pojazdu mechanicznego.

Od czego zależy wysokość składki?


Ważnym czynnikiem zależnym od wysokości składki jest konstrukcja domku. Przede wszystkim domek letniskowy, tak jak w przypadku domów rodzinnych jeśli jest łatwopalny (drewniany) wówczas składka idzie w górę. Jest to powodem wyższego ryzyka ubezpieczonego jakie przypada na firmę ubezpieczeniową.

Także suma ubezpieczeniowa jest ważnym czynnikiem warunkującym wysokość składki. Im wyższa jest wartość ścian, stałych oraz ruchomych elementów, tym wyższa jego składka. Należy pamiętać aby uwzględnić właściwą wartość budynku, szczególnie przy zawieraniu pierwszego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domku letniskowego zimą


Warto być doinformowanym czy dana firma ubezpieczeniowa w której chcielibyśmy nabyć ubezpieczenie zawiera dodatkowy limit odpowiedzialności za okres, w którym domek letniskowy prawdopodobnie nie będzie użytkowany. Na przykład AXA uwzględnia ograniczenie odpowiedzialności w czasie trwania od 1 listopada do 31 marca. Wówczas taki limit w ubezpieczeniu w przypadku ruchomości w domku letniskowym w razie kradzieży z włamaniem oraz dewastacji jest ograniczony do 50% ustalonej sumy ubezpieczenia.

Często również firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie, że mogą nie odpowiadać za szkody, które pojawiły się podczas długotrwałej nieobecności właścicieli nieruchomości letniskowej. Okresem tym może być zarówno 90 dni, jak i 180 dni.

Ubezpieczenie domku letniskowego zimą


Warto być doinformowanym czy dana firma ubezpieczeniowa w której chcielibyśmy nabyć ubezpieczenie zawiera dodatkowy limit odpowiedzialności za okres, w którym domek letniskowy prawdopodobnie nie będzie użytkowany. Na przykład AXA uwzględnia ograniczenie odpowiedzialności w czasie trwania od 1 listopada do 31 marca. Wówczas taki limit w ubezpieczeniu w przypadku ruchomości w domku letniskowym w razie kradzieży z włamaniem oraz dewastacji jest ograniczony do 50% ustalonej sumy ubezpieczenia.

Często również firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie, że mogą nie odpowiadać za szkody, które pojawiły się podczas długotrwałej nieobecności właścicieli nieruchomości letniskowej. Okresem tym może być zarówno 90 dni, jak i 180 dni.

Wyłączenia na domek letniskowy

Nieodpowiedni stan techniczny nieruchomości letniskowej


Jeżeli poszycie dachu albo jego rynny są w złym stanie technicznym i na ich skutek nastąpi zawilgocenia jego wnętrza bądź zalania, ubezpieczyciel odmówi odszkodowanie

Niezamknięcie drzwi i okien


Niedopilnowanie zamknięcia okien, drzwi zewnętrznych oraz otworów domku letniskowego w budynku zwiększa szansę wystąpienia szkody, a to również podlega pod wyłączenie odszkodowania w okresie trwania polisy

Podczas trwania budowy


Ubezpieczenie domu letniskowego może nie zadziałać prawidłowo podczas:
● trwania remontu,
● trwania rozbudowy,
● trwania przebudowy
● trwania prac montażowych,
● trwania rozbiórki.

Jego wyjątkiem są drobne prace remontowe takie jak: przemalowanie ścian, jeżeli podczas trwania nienaruszone zostają: pokrycie dachu oraz jego strop, instalacje cieplne, odgromowe, gazowe, wodociągowe, grzewcze, kanalizacyjne.


Zapraszamy do kontaktu w sprawie ubezpieczenia domku letniskowego.
Wspólnie ustalimy potrzebny pakiet, oraz zaproponujemy dogodną ofertę dla Państwa nieruchomości.
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00