Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

Ubezpieczenie domu w budowie – Kraków

Ubezpieczenie nieruchomości w budowie – co to takiego?


Ubezpieczenia nieruchomości swoim szerokim zakresem obejmują nie tylko oddane do użytku domy i mieszkania. Ochroną polisy można uwzględnić nieruchomości domowe, które aktualnie są na etapie jej wznoszenia. Przed podjęciem decyzji warto zorientować się co wchodzi w skład takiego rodzaju ubezpieczenia, oraz za jakie zdarzenia możemy otrzymać odszkodowanie w przyszłości. Zapraszam na krótkie zapoznanie się z terminem Ubezpieczenia Nieruchomości w Budowie.

Ubezpieczenie domu w budowie jest produktem dobrowolnie wybieranym przez klienta, ale pod warunkiem, że taką inwestycję finansują bez pomocy kredytodawcy. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie musi być obowiązkowym zabezpieczeniem finansowym dla swojego kredytodawcy. Bank nie wymaga szerokiego zakresu ubezpieczenia, na samym początku wystarczy w zupełności podstawowy wariant, a więc ochrona murów na wypadek zniszczenia wywołanych przez warunki atmosferyczne. Polisa majątkowa nawet gdy względem Banku staje się być obowiązkiem, wcale nie musi ograniczać się do zakresu podstawowego. Niestety w dzisiejszych realiach, stosunkowo często nieruchomości w budowie oraz ich elementy ruchome stają się łatwiejszym łupem w porównaniu do ukończonych i zamieszkałych już domostw. Jeżeli dom w budowie spełnia ogólne warunki ubezpieczenia do ubezpieczenia od ryzyka kradzieżowego, naprawdę warto przemyśleć takie rozszerzenie

Ile może kosztować ubezpieczenie domu w budowie?


Ta forma ochrony w stosunku do domów ukończonych jest tańsza w składce. Przede wszystkim chodzi tu o częściej dobierany wariant rozszerzony dla domów w porównaniu nieruchomości w budowie: mowa tu o takim rozszerzeniu, jak ochrona ruchomości w razie żywiołów i kradzieży, jak i stłuczenie, które zostało wyłączone z opcji dla domu w budowie.

Do ceny polisy należy kierować się indywidualnie, gdyż składka opiera się na wartości domu w budowie, jego konstrukcji oraz lokalizacji. Właściciel przyszłego domu drewnianego musi liczyć się nawet z 100% podwyższoną składką.

Od czego chroni ubezpieczenie?


Ubezpieczenie nieruchomości w budowie składa się z uproszczonej konstrukcji. Stałe elementy oraz mury stanowią przedmiot ochrony, tak więc zakres ubezpieczeniowy najczęściej nie dotyczy ruchomości, a przede wszystkim rozszerzeń uwzględniających lokatorów- NNW, assistance, pomoc prawna, OC w życiu prywatnym. Zamiast tego znaleźć można zakres ochrony na standardowe zdarzenia losowe:
• ogień,
• zalanie,
• powódź,
• huragan,
• uderzenie pioruna,
• eksplozja,
• grad,
• obsuwanie się oraz zapadanie się ziemi.

W zakresie podstawowym dla domu w budowie nie ma wariantu od kradzieży. Dla zainteresowanych wariant ten trzeba dodatkowo zakupić i ruchomości domowe dotyczą tylko pozostawionych, narzędzi i elementów składowych i narzędzi niezbędnych do pracy na budowie. Taka nieruchomość musi pozostać w stanie surowym, lecz z pokryciem dachowym oraz zamontowanymi już drzwiami zewnętrznymi i oknami.

Zakończenie budowy a polisa dalej ważna - co robić?


Okres trwania polisy domu w budowie jest 12-to miesięczny. Gdy Okres ubezpieczenia minie, wówczas kupujący może ubezpieczyć się u tego samego lub innego ubezpieczyciela. I chociaż przyjmuje się, oddanie budowy do użytku mieszkalnego trwa przynajmniej dwa sezony, to może się tak zdarzyć, że koniec budowy potwierdzającym oddaniem do użytku, odbiorem technicznym i wprowadzeniem mieszkańców nie pokryje się z terminem zakończenia polisy.

Możliwe są dwie opcje
• zmienić w istniejącej polisie przedmiot ubezpieczenia, z domu w budowie na dom mieszkalny, aby móc skorzystać z dodatkowych, wcześniej niedostępnych wariantów
• wypełnić wniosek o zwrot niewykorzystanej składki

Jeśli chodzi o wyłączenia, to w ogólnych warunkach ubezpieczenia dom w budowie, z uwagi na ich wąski zakres działania nie ma ich zbyt wiele. Każda firma ma własne wytyczne uwzględniane w katalogu OWU Domu w budowie.

Zniżki w KARISTO


Agencje ubezpieczeniowe, a także firmy z którymi współpracują, z powodu kontynuacji często udzielają zniżki.
KARISTO UBEZPIECZENIA również posiada taką możliwość. Dla naszych stałych klientów możemy przyznać ją przed pierwszym okresem trwania.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00