Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

Ubezpieczenie firmy – Kraków

Czemu warto ubezpieczyć firmę?


Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej może nieść za sobą ryzyko straty. Taką stratę mogą przynieść zdarzenia, często o charakterze losowym, które mogą przynieść ogromne szkody, takie jak pożar, czy zalanie. Straty mogą nastąpić także w wyniku niewłaściwie wykonowywanej pracy, rażącego niedbalstwa ze strony współpracowników lub po prostu nieumyślnego wyrządzenia krzywdy podczas powierzonych obowiązków zawodowych.

Mądrzy przedsiębiorcy uczą się na błędach innych i wyciągają wnioski. Doskonale znają przypadki, w których w jednej chwili ludzie na rynku pracy utracili swoje dobra zawodowe, czy życiowe. Dlatego też lepiej być przezornym i wcześniej “dmuchać na zimne” i wcześniej pomyśleć o opłacalnej opcji, jaką jest ubezpieczenie firmy.

Przed czym chroni ubezpieczenie?


KARISTO oferuje ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby objąć ochroną mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe z tego tytułu.

Dzięki polisie ubezpieczeniowej zyskujesz ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody w Twojej firmie spowodowanej przez m. in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem. Możesz również uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych, gdy osoba poszkodowana w wyniku Twoich działań, wystąpi z roszczeniem o naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować między innymi:
• ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym m. in. za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych oraz wypadki przy pracy,
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
• ubezpieczenie assistance obejmujące pomoc techniczną specjalistów, wsparcie medyczne i informacyjne.

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych jest dopasowywany do potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla Twojej branży.

Zapewniamy łatwość i szybkość obsługi, dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń, kompleksowe podejście do Twoich potrzeb.

Czy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?


Co do zasady ubezpieczenie działalności gospodarczej jest dobrowolne (zob. też: ubezpieczenie społeczne). Są jednak pewne grupy zawodowe, które ustawodawca zobligował do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jakie grupy zawodowe muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?
Do tych grup należą m.in.: komornicy sądowi, adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, architekci i inżynierzy budownictwa, zarządcy nieruchomości, brokerzy finansowi, agenci ubezpieczeniowi, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy wycieczek, detektywi, lekarze i dentyści.

Przedstawiciele tych grup, chcąc wykonywać swój zawód, muszą mieć ważne polisy OC. Pozostali przedsiębiorcy mogą dobrowolnie skorzystać z szeregu atrakcyjnych ubezpieczeń dostępnych na rynku.

Obowiązkowe OC samochodów firmowych


Obowiązkowe OC muszą wykupić przedsiębiorcy posiadający pojazdy mechaniczne (środki transportu, auta firmowe).
Flotę warto ubezpieczyć dodatkowo dobrowolnymi polisami komunikacyjnymi.

Zakres ubezpieczenia dla firm


Zakres ubezpieczenia działalności gospodarczej zależy przede wszystkim od osobistego wyboru przedsiębiorcy oraz od tego, ile pieniędzy chce on przeznaczyć na polisę.

Ubezpieczenie firmy ma charakter otwarty. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się wychodzić naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów.
Wszystkie firmy mogą skorzystać z dodatkowych rozszerzeń obejmujących obszary, na których zależy ubezpieczanemu, np.:
• polis zabezpieczających życie i zdrowie pracowników i ich rodzin (zob. ubezpieczenie dziecka),
• ubezpieczeń gwarantujących ochronę podczas podróży służbowych (zob. też: ubezpieczenie narciarskie).

Polisy dla mniejszych firm


Polisy dla małych i średnich przedsiębiorstw to głównie pakiety pozwalające kompleksowo zabezpieczyć majątek i interesy firmy na wypadek wystąpienia losowych zdarzeń.

Polisy dla korporacji


Polisy dla dużych podmiotów gospodarczych (korporacji) obejmują zazwyczaj:
• specjalistyczne ubezpieczenia mienia firmy oraz ochronę przed utratą zysków,
• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności,
• ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w transporcie.

Jakie ubezpieczenia wybierane są najczęściej?


Właściciele przedsiębiorstw, oprócz stosownych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najczęściej decydują się na:
1. ubezpieczenie majątku firmy,
2. ubezpieczenia pracowników,
3. ubezpieczenia od utraty zysków.

Prowadzenie firmy to z pewnością ważna część Twojego życia i dorobku, które potrzebuje odpowiednią tarczę ochroną na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Firma Karisto oferuje pełny pakiet dla przedsiębiorstw na terenie RP. Staramy się dobrać odpowiedni pakiet dla danej firmy za jak najbardziej korzystną składkę.
Jeżeli kończy Ci się ubezpieczenie firmy, bądź potrzebujesz takiego komfortu, z przyjemnością doradzimy oraz przygotujemy ofertę.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00