Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

Ubezpieczenie NNW – Kraków

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków


NNW jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest rodzajem ubezpieczenia osobowego. Zakresem ochrony jest zdrowie i życie osoby ubezpieczonej. Wypłata odszkodowania jest przekazywana ubezpieczającemu, bądź osobie uprawnionej w razie powstania nieszczęśliwego wypadku, z powodu którego osoba poszkodowana będąca w pojeździe doznała trwałego bądź krótkotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Świadczenie pieniężne może być wypłacone w 100% w razie śmierci poszkodowanego albo gdy doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu i zaburzeń psychoruchowych. Za doznanie uszkodzeń ciała wypłacana jest niższa suma ubezpieczenia, zalezy to od rodzaju oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu.

NNW może działać jako samodzielna odrębna polisa lub być ochroną dodatkową do do innego ubezpieczenia jak na przykład: ubezepieczeniu komunikacyjnym, domu/ mieszkania. W przypadku NNW w nieruchomości domowej objęte ubezpieczeniem są wyszczególnione osoby, a w przypadku komunikacyjnefo chroniony zostaje oczywiście kierowca, ale także jego pasażerowie.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje ochroną następna nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z ruchem pojazdów. Sprawdź, w jakich sytuacjach zadziała taka polisa.

Zakres ubezpieczenia


Skupiając się na zakresie ochrony dla kierowcy i pasażerów obejmuje ich życie i zdrowie. Gdy kierowca spowoduje wypadek, wówczas zostaje wypłacone odszkodowanie z AC ale finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu zostanie pokryte z ubezpieczenia NNW. Nieszczęśliwy wypadek, którego następstwa chroni polisa, rozumiany jest zazwyczaj przez ubezpieczycieli komunikacyjnych jako nagłe, nieprzewidziane zdarzenie w związku z prowadzeniem ruchu pojazdu mechanicznego. Zakres ochrony, jaki oferuje ubezpieczenie NNW, oczywiście jest znacznie szerszy, niż sugerowałoby to potoczne rozumienie terminu „ruch pojazdu”.

Podstawowa ochrona działą, gdy do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek:
• wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej (nawet gdy pojazd był w czasie postoju) ;
• wsiadania oraz wysiadania z samochodu;
• naprawy samochodu w trakcie trasy
• załadunku oraz rozładunku auta;

Najważniejsze towarzystwa dają możliwość także na rozszerzenie działania ochrony NNW na wypadki w życiu prywatnym, np. podczas spaceru, pobytu w domu. Wiąże się to z dodatkową opłatą.
Istnieją także wyłączenia z NNW, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Należą do nich:
• prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu albo innych środków psychoaktywnych;
• prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
• związek prowadzenia pojazdu z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez osobę ubezpieczoną;
• spowodowaliśmy wypadek celowo.

Podczas podróży warto aby nie tylko zabezpieczyć pojazd którym się poruszamy na wypadek nagłego zdarzeń, ale także nas samych i swoich bliskich. Takie podejście da nam z pewnością większe poczucie bezpieczeństwa na drodze, a koszty są NNW znikome.
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00