Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201

Ubezpieczenie szyb – Kraków

Ubezpieczenie szyb samochodowych


Jeszcze kilka lat temu ubezpieczenia tego nie można było dokupić bez autocasco. Dziś oferowane jest do każdej polisy OC. Na tej stronie dowiesz się:

● Jak działa ubezpieczenie szyb oraz w jakiej sytuacji możesz liczyć na wymianę szyby samochodowej.
● Jak działa ubezpieczenie szyb samochodowych?
● Na co zwrócić uwagę, kupując takie ubezpieczenie?
● Jakich szkód nie pokryjesz z takiego ubezpieczenia auta?

Czemu to się opłaca?


Osoba która nie chce płacić kilkuset złotych za wymianę uszkodzonej szyby przez np. kamień albo gałąź na drodze, powinna wybrać dla siebie odpowiednią polisę. Ubezpieczenie szyb może być opłacalne nawet wtedy, gdy mamy ubezpieczenie AC.
Względem już wspomnianego AC, ważną zaletą ubezpieczenia szyb jest to, że skorzystanie z niego nie przynosi utraty zniżek na Autocasco.
Nawet najlepszy kierowca nie ma wpływu na to co się może przydarzyć na drodze. Nie na wszystko mają wpływ nasze umiejętności. Pech w postaci kamienia spod kół samochodu jadącego przed nami lub spadająca gałąź z drzewa trafia na kogoś codziennie i pociąga za sobą dodatkowe niepotrzebne wydatki. Szczególnie przednia szyba jest bardzo narażona na uszkodzenia części samochodu, przede wszystkim gdy auto jest użytkowane często i jeździ po drogach, na których mogą leżeć małe kamienie.

Przeciętny koszt naprawy, czyli koszt usunięcia niedużego odprysku, bądź spękania na szybie szacuje się na 100-200 zł. W przypadku gdy szyba została trafiona silniej i ogranicza naszą widoczność na drodze, niestety nadaje się jedynie wymiany. To już kwalifikuje się jako większy wydatek, który oscyluje już w kwocie kilkuset złotych, po które trzeba będzie sięgnąć z własnej kieszeni w przypadku braku ochrony.

Jak ma się prawo do uszkodzonej szyby? Co grozi za jazdę z taką szybą?


Zgodnie z art. 66 pkt. 1 ustawy prawa o ruchu drogowym, nie można prowadzić auta, które nie gwarantuje bezpieczeństwa jego użytkownikom jak i pasażerom, a do takich zagrożeń na drodze zalicza się poruszanie się po drodze z uszkodzoną szybą. Aktualnie według taryfikatora mandatowego za tego typu wykroczenie grozi mandat 250 zł. Ponadto policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i zarządać holowania na koszt właściciela, co przynosi dodatkowe koszty i nieprzyjemności.
Dlatego uszkodzona szyba w pojeździe jest przyczyną uniemożliwienia bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z pojazdu – właściciel staje się dlatego też zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy. Skutki zatrzymania wspomniane zostały wcześniej.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu szyb


Najważniejszą sprawą dla każdego ubezpieczającego jest jak zawsze składka oraz suma ubezpieczenia gwarantująca w przypadku szkody, a także franszyza redukcyjna. Suma ubezpieczeniowa szyby jest innymi słowy limitem kwotowym za wypłatę w celu naprawy poniesionej szkody za szybę, do jakiego. Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za naprawienie szyby. Drugim terminem jest koszt naprawy, jaki będziesz zobligowany pokryć z własnej kieszeni poszkodowany. Zakłady ubezpieczeń mają ustalone dowolnie a warto zaznaczyć, że nie ma odgónie ustalonych praw, które regulują tę kwestię.
Wyłączenia w ubezpieczeniu szyb samochodowych.
Klient zainteresowany ochroną szyb w swoim pojeździe musi wziąć pod uwagę to, że produkt ten posiada jasny sprecyzowany wariant ochrony.

Jakich napraw szyby nie podejmie się zakład ubezpieczeniowy?


Ubezpieczyciel nie podejmie się naprawy:
● uszkodzeń tylnej szyby, która stanowi integralną część dachu,
● uszkodzeń okien dachowych i szyberdachów,
● innych, szklanych części samochodu takich jak – reflektorów i lusterek

Wyżej wymienione szkody, których nie pokryje ubezpieczenie szyb można naprawić dzięki Autocasco.
Każda suma ubezpieczeniowa jest przypisana do okresu jej trwania, a nie do liczby zdarzeń objętych ochroną. A więc, żeby każda kolejna szkoda w okresie rocznym została wypłacona z polisy, będzie bazować na obniżonej sumie ubezpieczeniowej pomnijeszoną o sumę wypłaty za poprzednią szkodę. Innymi słowy, każda szkoda pomniejsza sumę ubezpieczeniową w danym roku.
Kraków, ul.Siemaszki 1, 31-201
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00